Polityka
jakości

Naszym celem jest świadczenie usług obróbki metali zgodnie z oczekiwaniami klientów. Dążymy do zapewnienia najwyższej jakości wykonania, która spełni potrzeby i wymagania naszych klientów.

Dla zrealizowania Polityki Jakości opracowywany jest i wdrażany System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015, który jest nadzorowany przez Pełnomocnika ds. SZJ i doskonalony przez wszystkich pracowników firmy.

Cele ogólne:

Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością , zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług.

Optymalizacja procesu produkcyjnego.

Pozyskanie nowych klientów.

Deklaracja Kierownictwa Firmy  :

Deklaruję stałe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością oraz spełnienie wymagań klientów, normy ISO 9001:2015 i przepisów prawnych dotyczących działalności firmy ,

Deklaruję wsparcie dla  realizacji celów strategicznych firmy.